Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 110 laptopów dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 

Wyjaśnienia do SIWZ - 26.11.2020

Poprawione wyjaśnienia do SIWZ

Uwaga zmiany w załaczniku nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja zamawiającego o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania