Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019 finansowany ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno

Termin składania wniosków:

Moduł I: (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową)

  • od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Moduł II: (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)

  • od 04.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019);
  • od 09.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2019/2020).

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, pokój nr 1, lub pod numerem telefonu (54) 288-66-41.