Obszar wsparcia

Wniosek o dofinansowanie (wypełnia Wnioskodawca)

Moduł I

Obszar A Zadanie 1

Wniosek AS A1 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3a zaświadczenie lekarskie

Moduł I

Obszar A Zadanie 2

Wniosek AS A2 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3a zaświadczenie lekarskie

Moduł I

Obszar A Zadanie 3

Wniosek AS A3 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3b do wniosku A3

Moduł I

Obszar A Zadanie 4

Wniosek AS A4 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3b do wniosku A4

Moduł I

Obszar B Zadanie 1

Wniosek AS B1 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3c do wniosku B1

Załącznik Nr 3d do wniosku B1

Moduł I

Obszar B Zadanie 2

Wniosek AS B2 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Moduł I

Obszar B Zadanie 3

Wniosek AS B3 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3c do wniosku B3

Moduł I

Obszar B Zadanie 4

Wniosek AS B4 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3b do wniosku B4

Moduł I

Obszar B Zadanie 5

Wniosek AS B5 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Moduł I

Obszar C Zadanie 1

 Wniosek AS C1 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3g do wniosku C1

Moduł I

Obszar C Zadanie 2

Wniosek AS C2 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Moduł I

Obszar C Zadanie 3

Wniosek AS C3 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3e do wniosku C3

Moduł I

Obszar C Zadanie 4

Wniosek AS C4 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3e do wniosku C4

Moduł I

Obszar C Zadanie 5

Wniosek AS C5 (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Załącznik Nr 3f do wniosku C5

Moduł I

Obszar D

Wniosek AS D (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 2a klauzula RODO

Moduł II

Wniosek AS MII (P)

Załącznik Nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody

Załącznik Nr 3 zaświadczenie ze szkoły/uczelni

Załącznik Nr 4 oświadczenie Wnioskodawcy

Załącznik Nr 2A klauzula RODO