Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Bariery architektoniczne:

  • dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się,
  • konieczne prawo własności nieruchomości lub prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego.

UWAGA!
W związku ze składaniem wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych informujemy, iż koszty poniesione przed rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy nie będą brane pod uwagę.

 

Bariery techniczne i w komunikowaniu się:

  • dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  • dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj.