MISJA PCPR

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie jest zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom, pomoc usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym. Jako PCPR tworzymy instytucję przyjazną,  zorientowana przede wszystkim na niesienie pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi. Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne.

Realizacja misji przekłada się na profesjonalne załatwianie spraw w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponujemy, doskonalenie organizacji pracy, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, indywidualne podejście do problemów i potrzeb klientów.

"Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka". (Ks. Mieczysław Maliński)