System Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Link do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl

 

Wniosek "M-II" o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 2 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 3 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 4 do w/w wniosku do pobrania tutaj.