Moduł III – pomoc finansowa udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Informujemy, że od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 20 stycznia 2020 roku będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, pokój nr 12 formularze rekrutacyjne "Aktywna Mama, aktywny Tata".

PFRON uruchomił pomoc finansową na instytucje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III (PWRMRIII). Wnioski można składać od 1 listopada 2019 roku do Oddziałów terenowych PFRON.

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.