Na obrazku widnieje napis INFO

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w ramach realizacji zadania publicznego sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023 Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” udziela bezpłatnych porad.

Na obrazku są kolorowe kredki oraz widnieje napis Konkurs plastyczny

W dniu 3 czerwca 2024r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt. "Wymarzona Majówka z rodziną". Konkurs zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie i miał na celu promowanie kreatywności i wyobraźni oraz kształtowanie i rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Na zdjęciu widnieje napis Zajęcia klubowe w WTZ oraz logo akcji

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2024 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. 

Na obrazku widnieje napis INFO

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: