Na zdjęciu widnieje napis Zajęcia klubowe w WTZ oraz logo akcji

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2024 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. 

Na obrazku widnieje napis INFO

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

Na zdjęciu widać logo nazwę PFRON

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kolejnej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” przez jednostki samorządu gminnego, a także placówki edukacyjne oraz placówki wsparcia z terenu powiatu lipnowskiego. 

Na zdjęciu widać napis info

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę (11 listopada) 27 grudnia 2023 r. (środa) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie będzie nie czynne.

Za utrudnienia przepraszamy