Od dnia 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegną godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do złożenia oferty na zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu partnerskiego pod nazwą "Rodzina w Centrum 2".

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.