Na zdjęciu widać napis info

Informujemy, iż Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przesyła zaproszenie do realizacji programów: „Mieszkanie dla absolwenta" oraz „Dostępne mieszkanie". Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

Na zdjęciu widać logo akcji

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2022 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Na obrazku widoczne jest logo PFRON

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na obrazku widoczny jest napis INFO

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DO 14 DZIECI W RAMACH PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 3”