Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, dyżuruje pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, specjalista udzielający wszelkich informacji dotyczących pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych, Pan Jerzy Parzych.

Najbliższy dyżur odbędzie się 19 i 26 lipca, od godziny 8 do 12.

Dyżury odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok.

Informujemy ponadto, że w ramach projektu Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnień nowy numer telefonu 503 101 201.

Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Poniedziałek: 8.00 – 15.00

Wtorek: 8.00 – 16.30

Środa: 8.00 – 15.00

Czwartek: 8.00 – 15.00

Piątek: 8.00 – 13.30

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy domowej (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej i ekonomicznej), sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą o kontakt z Biurem pod wskazany numer telefonu.

Poniżej link do Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii, gdzie znajdą Państwo harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2023 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko–pomorskiego.

http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/52/dyzury-dla-zespolow-interdyscyplinarnych-oraz-grup-roboczych