W związku z zapytaniem ofertowym Nr ZP.271.3.2022 z dnia 06.09.2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie doprecyzowuje jednocześnie informując, iż w/w zapytanie dotyczy obszaru Gór Beskidzkich, terenu powiatu żywieckiego i wydłuża termin składania ofert do 15.09.2022 roku.