Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Jeśli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego o dofinansowanie mogą wnioskować osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania do tego sprzętu wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego dofinansowania.

Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych otrzymują Wnioskodawcy, którzy posiadają refundację NFZ. Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj.