Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno realizuje zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do których należą m.in:

  1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
    - rehabilitacji społecznej,
    - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

  2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

  3. dofinansowanie ze środków PFRON.

Wszelkie wnioski wraz z załącznikami oraz inna dokumentacja dostępne są w zakładce "DO POBRANIA" lub po kliknięciu tutaj.

 

UWAGA

Istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przez internet (sow.pfron.org.pl) . Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW, Profil Zaufany.