Jeszcze do 10 października 2021 r. przyjmowane są wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy:

1)   dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

  1. do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  2. do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2)   dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3)   opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie papierowej lub elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON.

Konto użytkownika niezbędne do przesyłania dokumentów należy założyć na portalu

(link) >>> https://sow.pfron.org.pl/

 Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy:

  • posiadać dostęp do Internetu,
  • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze  środków PFRON),
  • posiadać adres poczty elektronicznej,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
  • Wypełnić wniosek w ramach wybranego modułu. Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Pełna informacja dotycząca zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków w tym na temat rejestracji i funkcjonowania systemu znajduje się na stronie PFRON

(link)- >>> https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomiona została infolinia dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9 00 -17 00.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu, natomiast wszelkie pytania dotyczące programu można uzyskać pod adresem: PCPR Lipno, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno lub telefonicznie 54 306 61 06.