Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu w formie ankiety przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ankieta adresowana jest do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i ma na celu rozpoznanie potrzeb w zakresie wykorzystania technologii wspomagających oraz zainteresowania osób niepełnosprawnych ich wypożyczaniem.

Na zdjęciu widać napis info

Informujemy, iż na terenie powiatu lipnowskiego, w Skępem, przy ul. Wymyślińskiej 2 funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt kobietom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem.

Na zdjęciu widać napis info

Informujemy, iż Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przesyła zaproszenie do realizacji programów: „Mieszkanie dla absolwenta" oraz „Dostępne mieszkanie". Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

Na zdjęciu widać logo akcji

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2022 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.