Jeszcze do 10 października 2021 r. przyjmowane są wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Na obrazku widoczny jest napis INFO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, iż ze względu na dynamiczny wzrost zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 kwietnia do 9 kwietnia br. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.