Na obrazku widoczny jest napis Info

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Na obrazku widoczny jest napis INFO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, iż ze względu na dynamiczny wzrost zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 kwietnia do 9 kwietnia br. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Konsultacje społeczne trwały od dnia 12.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie: www.pcprlipno.pl oraz Starostwa Powiatowego w Lipnie www.bip.lipnowski.powiat.pl