W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2024 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. 

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku. Do udziału w II turze naboru wystąpień PFRON zaprasza zarówno te samorządy powiatowe, które już realizują przedmiotowy program, jak i te, które chciałyby dopiero włączyć się w jego realizację. 

Dokumenty związane z realizacją ww. programu są również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.