Informujemy, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w dniu 17 marca 2023 roku uchwałą nr 8/2023 zatwierdziła do realizacji program pn.: „Dostępność przestrzeni publicznej”.

Celem programu jest pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Wspieranie usuwania barier w życiu codziennym, przestrzeni publicznej, w dostępie do usług.

Program zakłada między innymi:

  1. zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
  2. utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,
  3. likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, kościołów lub innych związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych.

Program przewiduje konkursowe nabory wniosków. Pierwszy nabór uruchomiony będzie w maju 2023 r. Wtedy też przedstawione zostaną procedury realizacji w/w zadania.

Zapraszamy do zapoznania z treścią programu na stronie www.pfron.org.pl, do której link przekazujemy poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/tresc-programu/

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim PFRON w Toruniu.