W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2023 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku. Dokumenty związane z realizacją ww. programu są również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o podanie do publicznej wiadomości terminu naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na prowadzenie zajęć klubowych, obejmujących okres od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Do udziału w II turze naboru wystąpień zapraszamy zarówno te samorządy powiatowe, które już realizują przedmiotowy program, jak i te, które chciałyby dopiero włączyć się w jego realizację.