Informujemy, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nowy numer telefonu 503 101 201.

Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał porad prawnych oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy domowej (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej i ekonomicznej), sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą o kontakt z Biurem pod wskazany numer telefonu.

Ponadto w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu, dyżuruje pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030,  specjalista udzielający wszelkich informacji dotyczących pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych, Pan Jerzy Parzych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, najbliższy dyżur odbędzie się  22 i 29  marca, od godziny 8 do 12.

Dyżury odbywają się 2 razy w miesiącu przez cały rok.

Poniżej link do Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, gdzie znajda Państwo harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2023 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. 

http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/52/dyzury-dla-zespolow-interdyscyplinarnych-oraz-grup-roboczych