Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań dotyczących "Rozwoju rodzinnych firm pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Załącznik 4 do zapytania ofertowego