Informujemy, że od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 20 stycznia 2020 roku będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, pokój nr 12 formularze rekrutacyjne "Aktywna Mama, aktywny Tata".

Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej "Aktywna Mama, aktywny Tata" oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Poniżej znajdują się zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywna Mama, aktywny Tata" oraz formularz rekrutacyjny dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata" wraz z wzorami potrzebnych oświadczeń.

 

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w dziale "DO POBRANIA" lub po kliknięciu poszczególnych linków poniżej:

  1. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  2. Formularz rekrutacyjny

  3. Załączniki i dokumenty do projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata" - edycja II