Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kolejnej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” przez jednostki samorządu gminnego, a także placówki edukacyjne oraz placówki wsparcia z terenu powiatu lipnowskiego. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno, pokój nr 1 w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.

Więcej informacji o PWRMRIII w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/