W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. 

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Dokumenty związane z realizacją ww. programu zostaną również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.