Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, że w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone do drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Dokumenty związane z realizacją ww. programu, jak również komunikat o najbliższym terminie naboru wystąpień, zostały również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.