W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2022 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. Dokumenty związane z realizacją ww. programu są również udostępnione na stronie internetowej Funduszu.