Informujemy, iż Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przesyła zaproszenie do realizacji programów: „Mieszkanie dla absolwenta" oraz „Dostępne mieszkanie". Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ 

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się niniejszymi programami oraz o kontakt osób niepełnosprawnych zainteresowanych przystąpieniem do udziału w wybranym programie w terminie do 22.07.2022 r.