Na obrazku widoczny jest napis INFO

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że zgodnie z procedurami programu „Zajęcia klubowe w WTZ", zbliża się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym.

Na obrazku widoczny jest napis INFO

Informujemy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, tj. np. pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne, protezy, ortezy, cewniki, itp.

Jeszcze do 10 października 2021 r. przyjmowane są wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Aktualnie budynek  przy ul. Mickiewicza 58 87-600 Lipno wyposażony jest w schodołaz, który prowadzi na pierwsze piętro.

Ponadto informujemy o zmianie nr telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie uwag i wniosków:

Dariusz Grzelak  54 30 66 61 69

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.