nNa obrazku widać napis Zajęcia klubowe w WTZ

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2023 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Na zdjęciu widać logo nazwę PFRON

Informujemy, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w dniu 17 marca 2023 roku uchwałą nr 8/2023 zatwierdziła do realizacji program pn.: „Dostępność przestrzeni publicznej”.

Na zdjęciu widać napis info

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie czynne będzie do godziny 12:00.

Na zdjęciu widać zarys domu, wktórym znajduje się skulona postać kobiety nad którą widać zaciśniętą pięść

Informujemy, że w ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nowy numer telefonu 503 101 201.