Na obrazku widnieje napis INFO

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, dyżuruje pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, specjalista udzielający wszelkich informacji dotyczących pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych, Pan Jerzy Parzych.

Na obrazku widnieje napis INFO

Informujemy, iż projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" będzie realizowany do 31.10.2023 r.

Na zdjęciu widać napis info

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie czynne będzie do godziny 12:00.

nNa obrazku widać napis Zajęcia klubowe w WTZ

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca  2023 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.