Ogłoszenie o konkursie grantowym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Moduł III – pomoc finansowa udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Informujemy, że od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 20 stycznia 2020 roku będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, pokój nr 12 formularze rekrutacyjne "Aktywna Mama, aktywny Tata".