Na zdjęciu widać logo nazwę PFRON

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie realizuje program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”. W ramach programów wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Aby móc złożyć wniosek należy posiadać Profil Zaufany.

Na zdjęciu widać logo nazwę PFRON

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kolejnej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” przez jednostki samorządu gminnego, a także placówki edukacyjne oraz placówki wsparcia z terenu powiatu lipnowskiego. 

Na zdjęciu widać napis info

Wstęp: Informujemy, iż projekt pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie realizowany do 30.06.2023 r.

Na zdjęciu widać logo Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość przekazujemy informacje na temat obecnie testowanych nowych instrumentach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.