Na zdjęciu widać napis info

W związku z zapytaniem ofertowym Nr ZP.271.3.2022 z dnia 06.09.2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie doprecyzowuje jednocześnie informując, iż w/w zapytanie dotyczy obszaru Gór Beskidzkich, terenu powiatu żywieckiego i wydłuża termin składania ofert do 15.09.2022 roku.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi hotelarsko - gastronomicznej dla uczestników wyjazdu integracyjnego.

Na zdjęciu widać logo akcji

Zapraszamy do udziału w badaniu PFRON "Aktywność społeczna i obywatelska" - ankieta dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu w formie ankiety przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ankieta adresowana jest do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i ma na celu rozpoznanie potrzeb w zakresie wykorzystania technologii wspomagających oraz zainteresowania osób niepełnosprawnych ich wypożyczaniem.