Na zdjęciu widnieje napis Zajęcia klubowe w WTZ oraz logo akcji

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że zbliża się I tura naborów w programie "Zajęcia klubowe w WTZ" dla zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny, tj. od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Na zdjęciu widać logo i nazwę PFRON

Informujemy o uruchomieniu, w ramach projektu iPFRON+ infolinii będącej nowym narzędziem wspierającym osoby niepełnosprawne.

Na obrazku widnieje napis INFO

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, dyżuruje pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, specjalista udzielający wszelkich informacji dotyczących pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych, Pan Jerzy Parzych.

Na obrazku widnieje napis INFO

Informujemy, iż projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" będzie realizowany do 31.10.2023 r.