Na obrazku widoczny jest napis Info

Beneficjenci projektu:

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Na obrazku widoczny jest napis Info

Konsultacje społeczne trwały od dnia 12.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie: www.pcprlipno.pl oraz Starostwa Powiatowego w Lipnie www.bip.lipnowski.powiat.pl

Na obrazku widoczny jest napis Info

Konsultacje społeczne trwały od dnia 12.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie:  www.pcprlipno.pl oraz Starostwa Powiatowego w Lipnie  www.bip.lipnowski.powiat.pl

Na obrazku widoczny jest napis Info

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2023".