Informujemy, iż uchwałą PFRON nr 76 z dnia 30 października 2020 roku, zmieniającą dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III" ulega zmianie termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu w ramach modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do 16.11.2020 roku, a także okres na jaki może zostać przyznane świadczenie zostaje wydłużony do maksymalnie 5 miesięcy.

Zgodnie z powyższymi zamianami zmodyfikowany został wzór wniosku, który można pobrać tutaj.