Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do złożenia oferty na zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Rozeznanie cenowe - pobierz;

Załącznik nr 1 - pobierz;

Załącznik nr 2 - pobierz;

Załącznik nr 3 - pobierz;

Załącznik nr 4 - pobierz.