Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu w formie ankiety przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ankieta adresowana jest do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i ma na celu rozpoznanie potrzeb w zakresie wykorzystania technologii wspomagających oraz zainteresowania osób niepełnosprawnych ich wypożyczaniem.

Poniżej znajduje się link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5