Zapraszamy do udziału w badaniu PFRON "Aktywność społeczna i obywatelska" - ankieta dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety: https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnianie ankiet w terminie do 6 września 2022 roku.